Ga naar de inhoud
Woonzorgcentrum De Ommedijk
Projecten
Bij mijn start als projectmanager op dit  project trof ik een plan aan met een potentieel exploitatieverlies van 50% op een investering van 53 miljoen euro en een verpleeg- en  verzorgingshuisvoorziening welke niet voldeden aan de voorschriften.

Door  de zorgvoorzieningen te laten aansluiten op de regelgeving,  de huur  van de zorgvoorzieningen te benaderen op basis van de bekostigingsregels  van de Zorgauthoriteit en de inzet van de 'nieuwe' directeur-bestuurder  van de corporatie bij structurele wijzigingen in het woningbouwplan is  het gelukt dit om te buigen naar een desinvestering van 4 miljoen euro.
Terug naar de inhoud